. Ana sayfa : Barajlar
Erfelek Barajı İnşaatı
D.S.İ. VII Bölge Müdürlüğü
Proje:
Erfelek Barajı Erfelek ilçesi sınırları içinde inşa edilmiştir. Baraj yeri Erfelek ilçesinin 15 km. membasında Erfelek çayı üzerindedir.Baraj gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde talvegden 67.00 m. Temelden 87.00 m. Yükseklikte ve toplam 3.300.000 m3 dolgu hacmindedir. Barajda depolanan su ile 4464 Ha. Tarım alanı sulanacaktır. Ayrıca Sinop Merkez İlçeye 200 Lt/Sn Erfelek ilçesine 100 Lt/sn içme kullanma suyu sağlayacaktır.

 

 


İş Süresi:
20.08.93 - 31.12.06

Kontrat Bedeli:
US$48.957.261.-

 

 MÖN İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.   Tel:(90)(312) 446 38 90 / Fax:(90)(312) 446 47 91
Ana sayfa